XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Babar - król słoni
Babar - King of the Elephants

reżyseria/director: Raymond Jafelice
scenariusz/script: Raymond Jafelice, Peter Sauder, wg książki Jean i Laurenta de Brunhoff
muzyka/music: Great Big Music
montaż/editing: Karen Lawrie, Noda Tsamardos
scenografia/art directors: Davian Bobrowska, Amélie Bouchard, H. Grace Waddington B.
opracowanie plastyczne/designet by: Joe Gosselin
animacja/animation: Albert Hanan Kaminski, Árpád Szabó
produkcja/produced by, sprzedaż światowa/world sales: Nelvana Limited, 32 Atlantic Avenue, Toronto, Ontario, Canada, M6K 1X8, tel. 416 588 5571, fax 416 588 3316
Kanada 1998, 35 mm, 80 min.

Beztroskę codziennych zabaw zwierząt w puszczy przerywa wystrzał ze strzelby kłusownika. Ofiarą napaści pada matka małego słoniątka. Osierocony Babar wędruje bez celu. Zewsząd czyhają na niego liczne niebezpieczeństwa. Wreszcie trafia do tajemniczego miejsca. Dziwi go i zachwyca widok wielkomiejskich ulic i odzianych w kolorowe stroje ludzi. Poznaje świat, jakiego dotąd nie widział. W parku zaprzyjaźnia się z Madame. Sympatyczna starsza pani wprowadza go w otaczające życie. Babar chodzi do szkoły, uczy się dobrych manier, bywa na przyjęciach. Tęskni jednak za rodzinnymi stronami. Okazuje się, że słonie z dżungli nie zapomniały o jego istnieniu. Pewnego dnia Celesta i Artur, zbłądziwszy, odnajdują zaginionego Babara w mieście. Przyjaciele opowiadają o tym, co zdarzyło się podczas jego nieobecności. Zmarł Król, a dowcip Artura przyczynił się do wojny z nosorożcami. Babar wraca z przyjaciółmi do dżungli. Obejmuje dowództwo i doprowadza do zawarcia bezkrwawego pokoju zwaśnionych stron. Triumf zwiastuje objęcie tronu.
Przez ponad pół wieku kolejne pokolenia dzieci inspirowała determinacja i odwaga Babara, bohatera klasycznej bajki stworzonej przez Jean i Laurenta de Brunhoff.

The carefree atmosphere of the everyday fun and games played by animals in the forest is broken by a shot from the poacher’s rifle. The mother of a young elephant falls prey to the poacher. The orphaned Babar wanders aimlessly. All sorts of perils await him at every step. In the end he arrives at a mysterious place. He is astounded and enchanted by the sight of city streets and people dressed in colourful clothes. He gets to know a world he head no idea existed. In a part he befriends Madame. The nice old lady introduces him to the surroundings. Babar attends school, learns good manners and take spat in receptions. However, he longs for his familiar surroundings. It transpires that the jungle elephants have not forgotten about him. One day Celesta and Arthur, who had got lost found Babar in the city. They told him all the news from the jungle. The King has died and the playful Arthur has contributed to the war with the rhinos. Babar returns with his friends to the jungle. He takes command and bring about a bloodless truce between the warring factions. For over half a century generations of children were inspired by the determination and courage of Babar., the hero of a classic fairy tale created by Jean and Laurent de Brunhoff.

Raymond Jafelice
Ukończył grafikę artystyczną w Central Technical School w Toronto. Przez szereg lat realizował filmy reklamowe i animowane, odnosząc w tej dziedzinie liczne sukcesy. Pracował w Ameryce Północnej, Europie i Azji przy produkcji wielu ulubionych przez dzieci programów telewizyjnych. Od roku 1979 roku współpracuje z wytwórnią Nelvana. Jest współrealizatorem większości filmów tej wytwórni. Między innymi uhonorowanych nagrodami filmów: “Inspector Gadget”, “Ewoks”, “Care Bears”, “Babar” (serial tv), “Tin Tin”, “Cadillacs & Dinosaurs”. Obecnie pracuje nad animowanym serialem telewizyjnym “Redwall”, opartym na popularnych książkach Briana Jacquesa.

Raymond Jafelice
Graduated in graphic arts from the Central Technical School in Toronto. For a number of years he successfully made advertisements and animated films. He worked in North America, Europe and Asia producing many television programmes beloved by children. Since 1979 he has been co-operating with Nelvana studio where he has co-realised most of its films. He is the author of such award-winning films as: “Inspector Gadget”, “Ewoks”, “Care Bears”, “Babar” (TV serial), “Tin Tin”, “Cadillacs & Dinosaurs”. At present he is working on an animated TV series called “Redwall” based on the popular books by Brian Jacques.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót