XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs krajowy
National competition
y

     

Byłem małym chłopcem
I was a little boy

reżyseria/director: Alicja Witkowska
scenariusz/script: Alicja Witkowska
zdjęcia/photography: Alicja Witkowska
montaż/editing: Alicja Witkowska
opracowanie plastyczne/designet by: Alicja Witkowska
animacja/animation: Alicja Witkowska
produkcja/produced by, dystrybucja/distribution: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź, tel. 42 674 39 43
Polska 2000, 35 mm, 10 min.

Ola i Kacper są przyjaciółmi z jednego podwórka. Spędzają wspólnie czas, bawiąc się i obserwując mieszkańców domu. Chłopiec szuka w swej wyobraźni miejsca, gdzie może spotykać się z nieżyjącą mamą. Świat dziecięcy istnieje jako retrospekcja - przeplatany jest wydarzeniami z dorosłego życia Kacpra i Oli. Dorosły Kacper sięga do dalekich wspomnień z dzieciństwa, odnajdując w nich najistotniejszą prawdę: czystość dziecięcego spojrzenia.

Ola and Kacper are friends from the same neighbourhood. They spend time together, play together and observe the inhabitants of their apartment block. The boy is searching in his imagination a place were he could meet with his dead mother. The childhood world exists as a retrospection - it is mixed with events from their adult life. Adult Kacper remembers his childhood and finds there the most important of all truths: the purity of a child’s perception.

Alicja Witkowska
Urodziła się w 1974 roku w Nisku. W 1994 ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu. W latach 1994-99 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej. Zrealizowała m.in. “Wnętrza” (1995), “Uniesienie” (1996), “Sen o Jakubowej drabinie” (1998). “Byłem małym chłopcem” jest jej filmem dyplomowym.

Alicja Witkowska
Born in 1974 in Nisko. In 1994 she graduated from the State Fine Arts High School in Jarosław. In the years 1994-99 she studied at the Łódź Film School at the Faculty of Film Photography and Television Production. She made, among others, “Wnętrza” (1995), “Uniesienie” (1996), “Sen o Jakubowej drabinie” (1998). “I was a little boy” is her graduation work.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót