XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Domowe horrory
Home Hole Horrors
Caurā Maja

reżyseria/director: Nils Skapāns
scenariusz/script: Māris Putniņš
zdjęcia/photography: Ēvalds Lācis
muzyka/music: Māris Putniņš
montaż/editing: Nils Skapāns
opracowanie plastyczne/designet by: Māris Putniņš
animacja/animation: Nils Skapāns
produkcja/produced by, sprzedaæ œwiatowa/world sales: Film Studio “Animācijas Brigāde”, 3 Šmerla, LV-1006 Riga, Latvia, tel. 7520 770, fax 7542 939, e-mail: AB.STUDIJA@mail.bkc.lv.
Łotwa 1999, 35 mm, 6 min.

Dzięcioł poluje na korniki, przeszkadzając szopom, które zniecierpliwione przeganiają go. Kiedy robaki atakują ich mieszkanie, szopy proszą ptaka o pomoc, lecz jest już za późno. Dzięcioł pomaga im założyć nowy dom.

A woodpecker hunting wood-worms disturbs raccoons which chase him away. When the worms attack their home the animals ask the bird to help them but it is too late. The woodpecker helps the raccoons make a new home.

Nils Skapāns
Urodził się w 1969 roku. W 1987 ukończył szkołę średnią. Reżyser, scenarzysta, operator. W latach 1989-93 pracowa³ w Studiu Filmowym Dauka. Od 1993 zwi¹zany z “Animācijas Brigāde”. Zrealizowa³ m.in. “Munk and Lemmy” (1993-96), “Morning!” (1996), “Grimm and Andersen with a Twist” (1997), “Bird Days” (1998).

Nils Skapāns
Born in 1969. In 1987 he graduated from high school. Director, scriptwriter, cameraman. In the years 1989-93 he worked at the Dauka Filkm Studio. Since 1993 he has been collaborating with “Animācijas Brigāde”. Among his films are: “Munk and Lemmy” (1993-96), “Morning!” (1996), “Grimm and Andersen with a Twist” (1997), “Bird Days” (1998).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót