XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Drewniany chłopczyk
Little Wooden Boy
Pinocchio i Hollywood

reżyseria/director: Jørgen Klubien
scenariusz/script: Jørgen Klubien
zdjęcia/photography: Dorte Lehrmann
muzyka/music: Anders P. Jensen
montaż/editing: Anja Farsig
opracowanie plastyczne/designet by: Jørgen Klubien
animacja/animation: Christian Kuntz, Padraig Collins, Jørgen Klubien
produkcja/produced by: A Film ApS, Tagensvej 85F, DK-2200 Copenhagen
dystrybucja/distribution: Danish Film Institute, Gothersgade 55, DK-1123 Copenhagen K, tel. 3374 3400, fax 3374 3445, e-mail: dfi@dfi.dk
sprzedaż œwiatowa/world sales: DR TV International Sales, TV-Byen, DK-2860 Søborg, tel. 3520 3958, fax 3520 3969
Dania 1998, 35 mm, 10 min.

Mały bohater do złudzenia przypomina Pinocchia. Nie przepada za nauką w szkole. Kocha kino. Pragnie “zabawiać ludzi i czynić ich szczęśliwymi”. Plakat studia filmowego, zachęcający do współpracy z Hollywood, obiecuje realizację marzeń. Blichtr i potęga filmowego świata oszałamiają przybysza. Wierzy, że jest to właściwe dla niego miejsce. Wielki Producent Filmowy wita go z należną wyższością i wielkim cygarem w zębach. Na mocy kontraktu bohater filmu staje się trybikiem potężnej filmowej machiny. Podobnie jak innym pracownikom taśmy, wyrastają mu ośle uszy. W marzeniach widzi siebie w laurach zwycięzcy i właściciela statuetki pragnień - Oscara. Potrzeba kreacji wyzwala w nim bunt, pragnie zaprezentować swoje twórcze pomysły. Nieposłuszeństwo niesie jednak ze sobą srogą karę.

The little hero is a spitting image of Pinocchio. He is not very keen on school. He wants to “amuse people and make them happy”. A poster of a film studio which invites to the co-operation with Hollywood promises the realisation of his dreams. The trumpery and power of the film world dazzle the newcomer. He believes that this is his place. The Great Film Producer greets him with an air of superiority and a huge cigar clamped between his teeth. After signing a contract the hero becomes a small cog in the huge film machine. Just like other employees he too grows donkey ears. In his dreams he sees himself in the winner’s laurels as an owner of an Oscar, the statuette of dreams. The need for creativity makes him rebel. He wants to show his ideas. However, his disobedience costs him dearly.

Jørgen Klubien
Urodził się 1958 roku. W 1975 ukończył Danish Design School. Studia kontynuował w CalArts w Los Angeles. Od 1979 pracował w Kalifornii, a od 1995 dla studia Pixar w San Francisco, przy realizacji filmów animowanych, zajmując się animacją poklatkową oraz komputerową. Jest współautorem scenariusza filmu “A Bug’s Life”. Pracował również przy realizacji filmów “James and the Giant Peach”, “Pocahontas”, “The Lion King”, “The Nightmare before Christmas”, “The Little Mermaid”, “Oliver and Company”, “Gummi Tarzan”, “Otto er et Nœsehorn”.

Jørgen Klubien
Born in 1958. In 1975 he graduated from the Danish Design School. He continued his studies at CalArts in Los Angeles. From 1979 he worked in California. Since 1995 he has been working for the Pixar studio in San Francisco on animated films. He specialises in frame by frame and computer animation. He is a co-author of the script of the film “A Bug’s Life”. He also worked on the following films: “James and the Giant Peach”, “Pocahontas”, “The Lion King”, “The Nightmare before Christmas”, “The Little Mermaid”, “Oliver and Company”, “Gummi Tarzan”, “Otto er et Nœsehorn”.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót