XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Drzewo mądrości
The Common Sense of the Wisdom Tree

reżyseria/director: Roger Blonder
scenariusz/script: Roger Blonder
muzyka/music: Carl Schurtz, Chris Anderson
montaż/editing: Roger Blonder
opracowanie plastyczne/designet by: Roger Blonder
animacja/animation: Roger Blonder
produkcja/produced by, sprzedaż światowa/world sales: Poemation Productions, 21234 Providencia St., Woodland Hills, CA 91364 USA, tel. 818 703 0423, fax 818 884 0666
USA 1998, 35 mm, 18 min.

Rozmowa drzewa mądrości z chłopcem o tym, dlaczego należy szanować i kochać naturę. Obrazy ilustrują system wzajemnych zależności w przyrodzie. Wszystko tworzy harmonijną całość, którą człowiek zakłócił swoją działalnością. Obrazy totalnej zagłady ekologicznej są ostrzeżeniem i wezwaniem do rozsądnego działania. Chłopiec obiecał drzewu, że zrobi wszystko, by nauczyć ludzi mądrze kochać świat.

A conversation between the tree of wisdom with a boy about the need to respect and love nature. Pictures illustrate the system of mutual links in nature. Everything makes up a harmonious whole which is disturbed by human activities. Pictures of total ecological catastrophe are a warning and a challenge to act wisely. The boy promises the tree to do everything to leach people how to love the world wisely.

Roger Blonder
Sztuką animacji zainteresował się w połowie lat osiemdziesiątych studiując ekonomię. W 1995 ukończył School of Theater, Film and Television. Jego pięć filmów krótkometrażowych, “Stress Dream” (1990), “Train of Thought” (1992), “Sow N’Till” (1994), “TreeMan” (1994), “The Common Sense of the Wisdom Tree” (1998), prezentowanych było na ponad 25 międzynarodowych festiwalach filmowych, od Los Angeles po Zagrzeb. Obecnie wykłada animację w Loyola Marymount University i w Art Center College of Design w Pasadenie.

Roger Blonder
He became interested in the art. of animation while studying economics in the 1980s. In 1995 he graduated from the School of Theater, Film and Television. His five shorts: “Stress Dream” (1990), “Train of Thought” (1992), “Sow N’Till” (1994), “TreeMan” (1994), “The Common Sense of the Wisdom Tree” (1998), were shown at over 25 international film festivals from Los Angeles to Zagreb. He currently teaches animation at Loyola Marymount University and at Art Center College of Design in Pasadena.
 

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót