XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Dzikie powitanie
Wild Welcome!
Murrr
-Gi

reæyseria/director: Nils Skapāns
scenariusz/script: Māris Putniņš
zdjźcia/photography: Ēvalds Lācis
muzyka/music: Māris Putniņš
montaæ/editing: Nils Skapāns
opracowanie plastyczne/designet by: Māris Putniņš
animacja/animation: Nils Skapāns
produkcja/produced by, sprzedaæ œwiatowa/world sales: Film Studio “Animācijas Brigāde”, 3 Šmerla, LV-1006 Riga, Latvia, tel. 7520 770, fax 7542 939, e-mail: AB.STUDIJA@mail.bkc.lv.
Łotwa 1999, 35 mm, 7 min.

Do tygrysa i ptaka kiwi przybywają goście. Koty zachowują się hałaśliwie, bezczelnie i bez kultury. Gospodarze uciekają do sąsiada - psa, aby przenocować. Rankiem, przebrany za groźnego brytana sąsiad przegania uciążliwych gości.
Guests come to the tiger and the kiwi bird. The cats make a lot of noise and behave badly. The hosts flee to their neighbour - the god to stay the night. In the morning the neighbour dresses up as a fierce hound and chases away the troublesome guests.

Nils Skapāns
Urodził się w 1969 roku. W 1987 ukończy³ szko³ź œredni¹. Reæyser, scenarzysta, operator. W latach 1989-93 pracowa³ w Studiu Filmowym Dauka. Od 1993 zwi¹zany z “Animācijas Brigāde”. Zrealizowa³ m.in. “Munk and Lemmy” (1993-96), “Morning!” (1996), “Grimm and Andersen with a Twist” (1997), “Bird Days” (1998).

Nils Skapāns
Born in 1969. In 1987 he graduated from high school. Director, scriptwriter, cameraman. In the years 1989-93 he worked at the Dauka Film Studio. Since 1993 he has been collaborating with “Animācijas Brigāde”. Author of such films as “Munk and Lemmy” (1993-96), “Morning!” (1996), “Grimm and Andersen with a Twist” (1997), “Bird Days” (1998).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót