XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Gwiezdne siostry
Star Sisters
Stjärnsystrar

reżyseria/director: Tobias Falk
scenariusz/script: Johan Bogaeus
zdjęcia/photography: Per Källberg
muzyka/music: Mikael Sundin
montaż/editing: Michal Leszczylowski
scenografia/art director: Mita Moberg
obsada/cast: Teresa Niva, Vania Panes Lundmark, Fanny Kivimäki, Tintin Anderzon, Jan Mybrand, Jan Bylund, Niklas Falk, Mikael Rundquist, Mona Malm, Fredrik Hammar, Palle Granditsky, Anna Norberg
produkcja/produced by: FilmLance International AB, Box 27156, S-102 52 Stockholm, tel. 8 665 1100, fax 8 662 0444
sprzedaż światowa/world sales: International Pictures Ltd, 20 Earlham Street, GB-London WC2H 9LN, tel. 171 240 2511, fax 171 240 2599
Szwecja 1998, 35 mm, 76 min.

W szwedzkim szpitalu, na dalekiej północy, na świat przychodzą trzy dziewczynki, którym nadano to same imię: Joanna. Każda z nich dorasta, nie zdając sobie sprawy z istnienia pozostałych. Każda czuje się samotna i tęskni za kimś nieznanym a bliskim. Nie wiedzą jeszcze, że tuż obok mieszkają ich pokrewne dusze, które łączy magiczna siła przyjścia na świat w tym samym momencie. Festiwal Róż, tradycyjne powitanie wiosny w ich okolicy, obchodzony jest w dniu, w którym dziewczynki kończą osiem lat.
Ruda Joanna ma zaśpiewać na festiwalu wraz ze swoją mamą. Wszelkimi sposobami próbuje wykręcić się z tego zadania. Mama daje za wygraną dopiero wtedy, gdy Joanna rozlewa sos czekoladowy na fortepian.
Brunetka Joanna musi zostać z wujkiem i ciocią, bo jej tato pracuje. Anders, wujek Joanny, hoduje w swej szklarni kwiaty na Festiwal Róż. Organizuje dziewczynce jej urodzinowe przyjęcie, które kończy się jednak tragicznie, gdyż Anders i jego róże umierają w szklarni.
Blondynka Joanna jest uczynną dziewczynką, która marzy o tym, aby zaśpiewać na Festiwalu Róż. Jednak Joanna musi podczas festiwalu sprzedawać róże z satyny, które wyrabia jej mama. Wraz ze swym psem udaje się na stragan, jednak pragnienie występu jest silniejsze. Wchodzi na scenę, tracąc z oczu psa.
W końcu następuje spotkanie trzech dziewczynek. Razem rozpoczynają niebezpieczną przygodę, aby odzyskać psa.

In a Swedish hospital in the far north three girls are born. Each is named Joanna and each grows up not knowing about the others. Each feels lonely and longs for someone unknown but close. They do not know that nearby there live their sisterly souls bound together by the magical power of being born at the same time. The Festival of Roses, the traditional spring-welcoming ceremony is held on their eighth birthday.
The red-head Joanna is to sing at the festival with her mother. She tries to avoid doing this at all cost. Her mother succumbs only after she pours chocolate sauce all over the piano.
The black-haired Joanna must stay with her uncle and aunt because her father is at work. Andres, Joanna’s uncle grows roses for the festival in his hothouse. He organises the girl’s birthday party which ends in tragedy when Andres and his roses die in the hothouse.
The blond-haired Joanna is a helpful girl who dreams of singing at the Festival. However, instead she has to sell satin roses made by her mother. Together with her god she goes to the stall but the wish to appear on stage is stronger. She goes on stage losing sight of the dog. In the end the three girls meet. They begin a dangerous adventure in search of the dog.

Tobias Falk
Urodził się w Göteborgu w 1968 roku. W 1993 ukończył reżyserię w Dramatiska Institutet. W latach dziewięćdziesiątych pracował jako asystent przy realizacji wielu produkcji filmowych. “Gwiezdne siostry” to jego pierwszy film pełnometrażowy.

Tobias Falk
Born in Göteborg in 1968. In 1993 he graduated in directing from Dramatiska Institutet. In the 1990s he worked as assistant on many film productions. “Star Sisters” is his feature debut.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót