XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival

Centrum Sztuki Dziecka
Children’s Art Centre

Św. Marcin 80/82
60-809 Poznań
tel. tel. (61) 853 60 90
fax (61) 852 85 80
e-mail: alekino@sylaba.pl

Instytucja Filmowa Film-Art
Film Institution Film-Art

ul. Bułgarska 19
60-320 Poznań
tel. (61) 861 39 01
fax (61) 866 64 27
e-mail: filmart@filmart.com.pl

Jerzy Moszkowicz
Dyrektor Festiwalu
Director of the Festival

Jerzy Lorych
Dyrektor Organizacyjny Festiwalu
Managing Director of the Festival
 

 
Organizatorzy dziękują Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komitetowi Kinematografii i Miastu Poznań za życzliwy mecenat, dzięki któremu Festiwal może się odbyć.

The Organisers would like to thank the Ministry of Culture and National Heritage, the State Committee of Polish Cinematography and the City of Poznań for their kind patronage which has made the Festival possible.
 

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót