XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Słowo wstępne
The Introduction

Szanowni Państwo

Międzynarodowy Festiwal Filmów dla Dzieci Ale Kino! jest jedyną tego typu imprezą w Polsce. W tym roku to już osiemnasta jego edycja. Miłośnicy kina z niecierpliwością oczekują na inaugurację. Do walki o najwyższy laur startuje kilkadziesiąt filmów w różnych kategoriach. Będzie w czym wybierać!

Festiwal przez lata udoskonalał swą formę. Z lokalnych przeglądów filmów animowanych i dziecięcych przekształcił się we wspaniałe międzynarodowe spotkanie dziesiątej muzy i dzisiaj, oprócz polskich twórców, bierze w nim udział bardzo liczna grupa zagranicznych producentów i dystrybutorów. Festiwal jest też wyjątkową okazją umożliwiającą polskiej publiczności poznanie wartościowych i atrakcyjnych obrazów z różnych zakątków świata. Cieszymy się, że wzbogaca poznańską ofertę kulturalną.

Grand Prix - Poznańskie Złote Koziołki czekają, jak co roku, na najlepszy film Festiwalu. Przyzna je międzynarodowe jury wytrawnych krytyków. Dzieci natomiast mają swoją nagrodę - Marcina, a przyzna ją specjalne jury dziecięce. Życzę sukcesów.

Szanowni Państwo, Ale Kino! - to naprawdę świetne kino!
Serdecznie zapraszam na festiwalowe projekcje.
  

Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania
  

     

 

Kino to magiczny wehikuł, który przenosi widzów, małych i dużych, w różne krainy.

Niektóre bywają odległe i egzotyczne. Podziwiamy barwne pejzaże, wsłuchujemy się w obcojęzyczny gwar, spotykamy nieznanych dotąd ludzi. Cieszy nas ich odmienność, a jednocześnie odkrywamy, że przeżywają takie same radości i troski jak my.

Kiedy indziej kino wiedzie nas w strony, które dobrze znamy, do najbliższego sąsiedztwa. Wtedy bawimy się oglądaniem siebie samych, a zarazem dostrzegamy, nieraz ze zdumieniem, jacy jesteśmy.

Kino bywa także wyprawą w krainę dzieciństwa. Najmłodsi czują się tam wspaniale, są przecież w świecie własnej fantazji i wyobraźni. Dla dorosłych zaś to nie tylko wspomnienie, ale także możliwość lepszego zrozumienia i poznania dzieci.

Na takie, i wiele innych niezwykłych wypraw, możliwych dzięki życzliwości mecenasów i sponsorów, prowadzi Festiwal Ale kino! Nie trzeba wielu przygotowań, wystarczy wejść do kina. Gaśnie światło - i wyruszamy!

Gorąco zapraszam - dzieci i dorosłych.
  

Jerzy Moszkowicz
Dyrektor Festiwalu
  

 

Ladies and Gentlemen

The International Festival of Films for Children Ale Kino! is the only such event in Poland. This is the eighteenth edition of the Festival. Cinema lovers eagerly await its inauguration. Several dozens of films in various categories will vie for the highest laurel. The selection of the winner will not be easy!

The Festival has been perfecting its form for years. Out of a local review of animated and children’s films grew a wonderful international meeting of the X Muse. Nowadays numerous foreign producers and distributors participate in the event alongside Polish artists. The Festival also provides a unique opportunity for Polish audiences to see valuable and interesting pictures from all corners of the globe. We are glad that the event enriches the cultural offer of Poznań.

As always, the Grand Prix - Golden Poznań Goats awaits the best film of the Festival. It will be awarded by an international jury of consummate critics. Children have their own prize - Marcin. It will be awarded by a special children’s jury. I wish you success.

Ladies and Gentlemen, Ale Kino! - really is great cinema!
I invite you most cordially to the festival screenings.
  

Ryszard Grobelny
Mayor of the City of Poznań
  

 

  

Cinema is a magic vehicle which transports audiences, children and adults alike, to various lands.

Some are far-flung and exotic. We admire colourful landscapes, listen to a foreign language hubbub, meet strangers. We revel in their differences and at the same time we discover that their joys and cares are just like ours.

At other times cinema takes us to well known places, to the nearest neighbourhood. There we have fun watching ourselves, but sometimes we notice with astonishment who we really are.

Cinema can also take us back to the land of our childhood. The youngest among the audience feel at home there. After all, this is the world of their fantasies and imagination. For adults this is not just a matter of memories, but also a chance to gain a better knowledge and understanding of children.

Such are the incredible and unusual journeys that we can take part in thanks to the generosity of the patrons and sponsors of the Ale kino! Festival. We do not need a lot of preparations. A cinema ticket will do. The lights go out and we are off!

I warmly welcome children and adults alike.
  

Jerzy Moszkowicz
Director of the Festival
  

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót