XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Kirikou i czarownica
Kirikou and the Sorceress
Kirikou et la sorcière

reżyseria/director: Michel Ocelot
scenariusz/script: Michel Ocelot
muzyka/music: Youssou N’Dour
montaż/editing: Dominique Leféver
scenografia/art director: Anne-Lise Koehler, Thierry Million
opracowanie plastyczne/designet by: Michel Ocelot
animacja/animation: Rija Studio (Riga), Exist Studio (Budapest)
produkcja/produced by: Les Armateurs, Odec Kid Cartoons, Monipoly Productions, France 3 Cinéma, R.T.B.F. (Télévision belge), Exposure, Trans Europe Film, Studio O
sprzedaż światowa/world sales: Cymax Productions, 74 rue Championnet, 75018 Paris, France, tel. 1 5341 8200, fax 1 5341 8220, e-mail: cymax.prod@wanadoo.fr
Francja/Belgia/Luksemburg 1998, 35 mm, 75 min.

W afrykańskiej wiosce pewna kobieta rodzi niezwykłego chłopca. Kirikou, zaraz po urodzeniu, umie mówić i chodzić, dokonuje także niezwykłych czynów. Nad wioską władzę sprawuje zła czarownica Karaba. Przy pomocy ożywionych magią drewnianych bożków wysuszyła źródło i zjadła mężczyzn, którzy podjęli z nią bój. Kirikou udaje się do Karaby wraz ze swoim wujkiem, a następnie ratuje mu życie. Później kilkakrotnie broni przed czarownicą dzieci z wioski, a wreszcie ożywia zaklęte źródło. Chłopczyk staje się bohaterem, lecz Karaba postanawia go zabić. Tymczasem Kirikou wyrusza na wędrówkę na drugą stronę Zakazanej Góry, aby od Mędrca dowiedzieć się, dlaczego czarownica jest zła. Po pokonaniu różnych przeszkód dowiaduje się, że Karaba jest pełna nienawiści, ponieważ żyje w bólu powodowanym przez wbity w plecy zatruty cierń. Kirikou wydobywa ten cierń i zły czar pryska. Karaba okazuje się normalną kobietą, Kirikou natomiast rośnie i w mgnieniu oka staje się pięknym młodzieńcem. Postanawiają się pobrać i powracają razem do wioski. Tam zostają oskarżeni o czary i nieomal zamordowani. Na szczęście z gór przybywa Mędrzec, który uświadamia mieszkańcom prawdę. Wioskę ogarnia radość.

In an African village a woman gives birth to an unusual boy. Just after birth Kirikou can walk and talk and performs several astounding feats. Karaba, an evil sorceress rules the village. Using magic she brings to life wooden deities who dry the spring and she eats the men who tried to fight her. Kirikou goes to Karaba with his uncle and then saves his life. Then on several occasions he defends the children from the village against the sorceress and in the end makes the water flow again in the spring. The boy becomes a hero but Karaba decides to kill him. Meanwhile Kirikou sets off on a long journey to the other side of the Forbidden Mountain to ask the Wise Man why the sorceress is evil. After many adventures he learns that Karaba is filled with hate because she lives in constant pain caused by a poisoned thorn in her back. Kirikou takes the thorn out that the spell is broken. Karaba turns out to be a normal woman. Kirikou grows up and soon becomes a beautiful young man. They decide to marry and return to the village. There they are accused of witchcraft and almost killed. Fortunately the Wise Man arrives from the mountains and explains everything to the villagers. The village is filled with joy.

Michel Ocelot
Ukończył studia plastyczne we Francji (Beaux Arts w Angers i Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs w Paryżu) oraz w Stanach Zjednoczonych (California Institute of the Arts), a następnie poświęcił się realizacji filmów animowanych. Zrealizował około trzydziestu seriali i filmów krótkometrażowych, zarówno dla kina jak i telewizji. Jego filmy zdobyły liczne nagrody na międzynarodowych festiwalach, m.in. w Paryżu, Londynie, Zagrzebiu, Odense, Annency, Kijowie, Ottawie. Od 1994 jest prezydentem ASIFA (International Animated Film Association). Zrealizował m.in. “Gedeon” (1976), “Les trois inventeurs” (1979), “Les filles de l’égalite” (1981), “Beyond Oil” (1982), “La légende du pauvre bossu” (1982), “La princesse insensible” (1986), “Les quatre voeux” (1987), “Les Contes de la Nuit” (1992).

Michel Ocelot
Graduated in fine arts in France (Beaux Arts at Angers and Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Paris) and in the USA (California Institute of the Arts) and then went on to make animated films. He has made some thirty serials and short films, both for television and cinema. His films won numerous awards at international film festivals in Paris, London, Zagreb, Odense, Annecy, Kiev, Ottawa. Since 1994 he has been the President of ASIFA (International Animated Film Association). He is the author of such films as “Gedeon” (1976), “Les trois inventeurs” (1979), “Les filles de l’égalite” (1981), “Beyond Oil” (1982), “La légende du pauvre bossu” (1982), “La princesse insensible” (1986), “Les quatre voeux” (1987), “Les Contes de la Nuit” (1992).
 

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót