XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs krajowy
National competition
y

     

www.klasa.com.pl na obcasach
(odcinek 1)
www.klasa.com.pl on heels
(part one)

reżyseria/director: Małgorzata Potocka, Mirosław Dembiński
scenariusz/script: Małgorzata Potocka, Ryszard Zatorski
zdjęcia/photography: Zdzisław Najda
muzyka/music: Borys Somerschaf
montaż/editing: Cezary Grzesiuk
scenografia/art director: Katarzyna Boczek-Kamela
obsada/cast: Olimpia Ajakaye, Katarzyna Antoniewicz, Jan Jaworski, Wojciech Konferowicz, Bartosz Obuchowicz, Matylda Robakowska, Jakub Nałęcz, Joanna Tarczyńska, Jan Aleksandrowicz
produkcja/produced by: Telewizja Polska SA, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. 22 547 81 67, fax 22 547 42 25
MM Potocka Productions, al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, tel. 22 843 14 01
dystrybucja/distribution: Telewizja Polska SA
sprzedaż światowa/world sales: TVP SA, Telewizyjna Agencja Gospodarcza, tel. 22 547 61 39, fax 22 547 75 83
Polska 2000, Betacam, 30 min.

W ostatnią noc wakacji młodzież bawi się w dyskotece. Aga poczuła się źle, więc jej chłopak, Piotr, odwozi ją do domu. W tym samym czasie grupa przyjaciół pracuje nad wydaniem szkolnej gazetki. Rankiem, pierwszego września, wszyscy spotykają się przed szkołą. Piotr znów daje swej dziewczynie tabletkę, po chwili Aga traci przytomność. Koledzy wzywają pogotowie i dziewczyna trafia do szpitala.

The last night of the summer holidays. The youths are having fun in a disco. Suddenly Aga feels unwell and her boyfriend Piotr takes her home. At the same time a group of friends are working on a school newspaper. In the morning of 1 September they all meet at school. Piotr again gives the girl a pill and she loses consciousness. Her colleagues call an ambulance and the girl is taken to hospital.

Małgorzata Potocka
Aktorka, reżyser i producent filmowy. Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi - w 1978 Wydział Aktorski, a w 1981 Wydział Reżyserii. Zagrała główne role w około trzydziestu filmach. Zajmuje się fotografią, filmem eksperymentalnym, wideo, performance i muzyką. Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, Komitetu Programowego Muzeum Kinematografii w Łodzi oraz Rady Artystycznej Bankowej Fundacji Kultury. Zrealizował m.in. “Aberracja” (1978), “Champion off” (1979), “Strefy kontaktu - żywe obrazy Krzysztofa Zarębskiego” (1980), “Epitafium dla zagubionego poety” (1994), “Ja i moje życie” (1997).

Mirosław Dembiński
Urodził się w 1959 roku w Bydgoszczy. W latach 1977-81 uczestniczył, jako aktor i reżyser, w studenckim ruchu teatralnym. Ukończył studia matematyczne na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydział Reżyserii PWSFTViT w Łodzi. W 1991, jako niezależny producent, założył Studio Filmowe “Everest”. Zrealizował: “Stawka mniejsza niż życie” (1987), “Pomarańczowa Alternatywa” (1989, nagrody w Oberhausen, Krakowie i Gdańsku), “Mój mały Everest” (1989, 13 nagród na międzynarodowych festiwalach filmów górskich), “Stuttgart” (1989), “Plus, minus, nieskończoność” (1990), “Owoce ziemi czarnej” (1992), “Trantriller” (1993), “Bank nie z tej ziemi” (1994, odc. 10 i 12), “Pochowajcie mnie razem z nimi” (1995), “Wezwanie” (1996), “Pokój 107”, “A ty co?” (1997), “Przygoda dobosza”, “Ganek” (1998), “Ikar” (1999).

Małgorzata Potocka
Actress, director and film producer. She graduated from the Faculty of Acting of the Film School in Łódź (1978) and from the Faculty of Film Directing (1981). She played the main roles in some thirty films. She concentrates on photography, experimental films, video, performance and music. She is a member of the Association of Polish Filmmakers, the Programme Committee of the Cinematography Museum in Łódź and the Artistic Council of the Bank Culture Foundation. Among her films are: “Aberracja” (1978), “Champion off” (1979), “Strefy kontaktu - żywe obrazy Krzysztofa Zarębskiego” (1980), “Epitafium dla zagubionego poety” (1994), “Ja i moje życie” (1997).

Mirosław Dembiński
Born in 1959 in Bydgoszcz. In the years 1977-81 he participated as an actor and director in the students’ theatrical movement. He graduated in mathematics from Mikołaj Kopernik University in Toruń and in Film Directing from the PWSFTViT in Łódź. In 1991 as an independent producer he founded “Everest” Film Studio. He made: “Stawka mniejsza niż życie” (1987), “Pomarańczowa Alternatywa” (1989, prizes in Oberhausen, Kraków and Gdańsk), “Mój mały Everest” (1989, 13 awards at international festivals of mountaineering films), “Stuttgart” (1989), “Plus, minus, nieskończoność” (1990), “Owoce ziemi czarnej” (1992), “Trantriller” (1993), “Bank nie z tej ziemi” (1994, parts 10 and 12), “Pochowajcie mnie razem z nimi” (1995), “Wezwanie” (1996), “Pokój 107”, “A ty co?” (1997), “Przygoda dobosza”, “Ganek” (1998), “Ikar” (1999).www.klasa.com.pl na obcasach
(odcinek 2)
www.klasa.com.pl on heels
(part two)

reżyseria/director: Małgorzata Potocka, Mirosław Dembiński
scenariusz/script: Małgorzata Potocka, Ryszard Zatorski
zdjęcia/photography: Zdzisław Najda
muzyka/music: Borys Somerschaf
montaż/editing: Cezary Grzesiuk
scenografia/art director: Katarzyna Boczek-Kamela
obsada/cast: Olimpia Ajakaye, Katarzyna Antoniewicz, Jan Jaworski, Wojciech Konferowicz, Bartosz Obuchowicz, Matylda Robakowska, Jakub Nałęcz, Joanna Tarczyńska, Jan Aleksandrowicz
produkcja/produced by: Telewizja Polska SA, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. 22 547 81 67, fax 22 547 42 25
MM Potocka Productions, al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, tel. 22 843 14 01
dystrybucja/distribution: Telewizja Polska SA
sprzedaż światowa/world sales: TVP SA, Telewizyjna Agencja Gospodarcza, tel. 22 547 61 39, fax 22 547 75 83
Polska 2000, Betacam, 30 min.

Aga dowiaduje się w szpitalu, że była zatruta narkotykiem. Jej koleżanki są przekonane, że to Kobra dał Adze prochy, bez jej wiedzy. Rodzina chłopaka rozpadła się, jego matka-pisarka nadużywa alkoholu i nie wywiązuje się ze swych zobowiązań wobec redakcji. Kobra prosi Oliwkę, jedną z koleżanek, aby napisała artykuł zamiast jego matki. Dziewczyna odmawia. Sprawa z narkotykiem wyjaśnia się, Aga zrywa z Piotrem, a Oliwka przynosi artykuł.

In hospital Aga learns that she had been poisoned with a narcotic. Her fiends are convinced that Kobra gave her the drugs without her knowledge. The family of the boy has fallen apart. His mother who is a writer drinks too much and neglects her editorial duties. Kobra asks Oliwka, one of his friends, to write an article for her mother. The girl refuses. The drugs affair gets cleared up, Aga breaks with Piotr and Oliwka brings the article.


www.klasa.com.pl na obcasach
(odcinek 6)
www.klasa.com.pl on heels
(part six)

reżyseria/director: Małgorzata Potocka, Mirosław Dembiński
scenariusz/script: Małgorzata Potocka, Ryszard Zatorski
zdjęcia/photography: Zdzisław Najda
muzyka/music: Borys Somerschaf
montaż/editing: Cezary Grzesiuk
scenografia/art director: Katarzyna Boczek-Kamela
obsada/cast: Olimpia Ajakaye, Katarzyna Antoniewicz, Jan Jaworski, Wojciech Konferowicz, Bartosz Obuchowicz, Matylda Robakowska, Jakub Nałęcz, Joanna Tarczyńska, Jan Aleksandrowicz
produkcja/produced by: Telewizja Polska SA, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. 22 547 81 67, fax 22 547 42 25
MM Potocka Productions, al. Lotników 1, 02-668 Warszawa, tel. 22 843 14 01
dystrybucja/distribution: Telewizja Polska SA
sprzedaż światowa/world sales: TVP SA, Telewizyjna Agencja Gospodarcza, tel. 22 547 61 39, fax 22 547 75 83
Polska 2000, Betacam, 30 min.

Cała klasa wyjechała do Kazimierza, aby przygotować i wystawić spektakl teatralny. Filip poznaje Paulę, która przebywa w sanatorium. Umawiają się na spotkanie, na które Paula przyprowadza swego chłopaka, Eustachego. Zdezorientowany Filip zaprasza ich na spektakl. Eustachy przychodzi sam i wyjaśnia, że nie jest chłopcem Pauli. Dziewczyna leży w szpitalu, więc Filip nie może się z nią zobaczyć. Zostawia dla niej bardzo ważną wiadomość.

The entire class has left for Kazimierz to prepare and stage a play. Filip meets Paula who is staying in a sanatorium. They arrange a meeting to which Paula brings Eustachy, her boyfriend. Disoriented Filip invites them to the play. Eustachy comes alone and explains that he is not Paula’s boyfriend. The girl is in hospital so Filip cannot see her. He leaves a very important message for her.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót