XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Pokaz przedpremierowy
World premiere
Król sokołów
Thomas the Falconer
Sokoliar Tomáš

reżyseria/director: Vàclav Vorlíček
scenariusz/script: Ondrej Šulaj
zdjęcia/photography: Emil Sirotek
muzyka/music: Krzesimir Dębski
scenografia/art director: Viliam Gruska
obsada/cast: Waldemar Kownacki, Branislav Holiček, Juraj Kukura, Agnieszka Wagner
produkcja/produced by: AG Studio, Bratysława, Słowacja
Słowacja 2000, 35 mm, 90 min.

“Król sokołów” to prestiżowa koprodukcja, w której uczestniczy aż pięć europejskich krajów. Producentem wiodącym jest AG Studio z Bratysławy (Słowacja), wspomagane przez firmy producenckie z Czech, Węgier, Francji i Polski. Wiodącym producentem polskim jest Studio Filmowe “Oko” z Warszawy, kierowane przez klasyka polskiej komedii Tadeusza Chmielewskiego. W przedsięwzięciu uczestniczy “Vision Film Distribution Company” z Warszawy oraz Agencja Produkcji Filmowej. Projekt filmu, uznany za niezwykle wartościowy i staranny, został wsparty przez Fundusz Eurimages Rady Europy.
Vàclav Vorlíček jest jednym z najbardziej znanych w Polsce czeskich reżyserów, twórcą przede wszystkim “Arabeli”, niezwykle popularnego serialu emitowanego w Polsce w latach 80. To właśnie Vorlíček wyreżyserował znane u nas z małych ekranów najśmieszniejsze czeskie komedie i najpiękniejsze bajki dla dzieci.
“Król sokołów” jest przepiękną opowieścią o chłopcu, który posiadał niezwykły dar “rozmawiania” ze zwierzętami, do którego lgnie cały świat przyrody i natury. Małemu Tomaszowi udaje się zaprzyjaźnić z Sokołem ze Złotym Herbem, prawdziwym ptasim królem, marzeniem wszystkich sokolników. Swoją odwagą i szczerością Tomasz zdobędzie sympatię i wdzięczność księżniczki Forminy, a także pomoże słynnemu sokolnikowi Waganowi, niesłusznie odtrąconemu i wyklętemu przez ojca Forminy, Baladora.

“Król sokołów” to film, który trafi do całej rodziny. Bogate i piękne kostiumy sugerują epokę renesansu, choć film rozgrywa się w uniwersalnej “czasoprzestrzeni bajkowej”. Mimo licznych trików komputerowych i efektów specjalnych, mimo nowoczesnego sposobu filmowania, jest to w najlepszym tego słowa znaczeniu kino tradycyjne, tak w treści, jak i w nienachalnie wyrażonym przesłaniu moralnym.
W filmie grają aktorzy ze wszystkich pięciu krajów - udziałowców. Zobaczymy między innymi piękną Agnieszkę Wagner jako siostrę Forminy, Zofię, a przede wszystkim Waldemara Kownackiego w pierwszoplanowej roli Wagana. Trzy główne role dziecięco-młodzieżowe grają młodzi, utalentowani aktorzy-amatorzy. Muzykę do filmu napisał Krzesimir Dębski, twórca ścieżki muzycznej do “Ogniem i mieczem”. Ścieżka muzyczna, wykonana przez orkiestrę Polskiego Radia, ma hollywoodzki rozmach, przy tym bogata jest w charakterystyczne tatrzańskie motywy, łatwo rozpoznawalne przez polskiego słuchacza.
“Thomas the Falconer” is a prestigious co-production of five European countries. The leading producer is AG Studio from Bratislava (Slovakia), assisted by production firms from the Czech Republic, Hungary, France and Poland. The leading Polish producer is Studio Filmowe “Oko” from Warsaw, headed by Tadeusz Chmielewski, a classic of Polish comedy. “Vision Film Distribution Company” from Warsaw and Agencja Produkcji Filmowej also participate in the undertaking. The project, deemed extremely valuable and well-designed, was supported by the Eurimages Fund of the Council of Europe.
Vàclav Vorlíček is one of the best-known Czech directors. His fame in Poland stems, above all, from the “Arabela” series screened here in the 1980s and enjoying huge popularity. It was Vorlíček who directed the funniest of the Czech comedies and the most beautiful fairy tales for children shown on Polish television.
“Thomas the Falconer” is an enchanting story of a boy who has a unique gift of “communicating” with animals. The entire nature is attracted to him. Little Thomas befriends the Falcon with the Golden Crest, the king of birds and the dream of all falconers. Thanks to his courage and honesty Thomas will win the sympathy and gratitude of princess Formina. He will also help Wagan, a famous falconer, unjustly rejected and cursed by Balador, Formina’s father.
“Thomas the Falconer” is a film for the whole family. Rich and beautiful costumes suggest the age of renaissance although the action takes place in the universal “fairy tale time and space”. Despite numerous computer tricks and special effects and despite a modern filming method this is traditional cinema, both in terms of content and its non-intrusive moral message.
Actors from all five participating countries play in the film. They include, among others, the beautiful Agnieszka Wagner as Formina’s sister Zofia, and above all, Waldemar Kownacki in the role of Wagan. The three main children’s roles are played by young and talented amateur actors. Krzesimir Dębski, who wrote the soundtrack to “With Fire and Sword”, composed the score. The soundtrack performed by the Polish Radio Orchestra has a truly Hollywood-like scale but is also rich with characteristic Tatra Mountains motifs easily recognisable by Polish listeners.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót