XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Frólik Frank
Frank the Wrabbit

reżyseria/director: John Weldon
muzyka/music: Chris Crilly
opracowanie plastyczne/designet by: John Weldon
produkcja/produced by, sprzedaż światowa/world sales: National Film Board of Canada, 3155 Côte de Liesse, St.-Laurent, Quebec H4N 2N4 Canada, tel. 514 283 9805, fax 514 496 1895
Kanada 1998, 35 mm, 9 min.

Animowana opowieść o króliku Franku, który miał większy mózg niż inne króliki. Przekonany o swej wyjątkowości, Frank popada w konflikt z ludźmi. Chowa się na straganie z mięsem udając martwego. Zostaje kupiony na obiad. W domu matka ostrzy noże, córka zaś wypowiada nad króliczą łapką życzenie: chciałaby mieć zwierzątko. Wtedy Frank “ożywa” i wskakuje na ręce dziewczynki, a matka mdleje. Wieść o tym “cudzie” sprawia, że królik staje się obiektem czci i pielgrzymek ludzi.

Animated story of Frank the rabbit who had the brain bigger than other rabbits. Convinced of his uniqueness Frank gets into a conflict with people. He hides on a butcher’s stall pretending to be dead. He is bought for dinner. At home the mother is whetting the knives while her daughter recites her wish over the rabbit’s paw: she would like to have a pet. Then Frank “comes back to life” and jumps in the arms of the girl and the mother faints. The news of this “miracle” results in the rabbit becoming a cult object.

John Weldon
Pracę aplikanta rachmistrza porzucił na rzecz pisania i rysowania komiksów. Przyjęty do National Film Board of Canada, współpracował przy produkcji pięćdziesięciu filmów, z których dwanaście wyreżyserował. W 1978 roku, wraz z Eunice Macaulay, zrealizował film “Special Delivery”, który otrzymał Oscara w kategorii najlepszego animowanego filmu krótkometrażowego. Stosując zawrotną ilość technik, jest mistrzem w tworzeniu animacji komputerowej.

John Weldon
He abandoned his job as a trainee accountant to write and draw comics. He was admitted to the National Film Board of Canada and collaborated in the production of fifty films, twelve of which he directed. In 1978 together with Eunice Macaulay he made “Special Delivery” which wan an Oscar in the best short animation category. He uses an astounding number of techniques and is a master of computer animation.


 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót