XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Kropka i Anton
Annaluise and Anton
Pünktchen und Anton

reżyseria/director: Caroline Link
scenariusz/script: Caroline Link, wg książki Ericha Kästnera
zdjęcia/photography: Torsten Breuer
muzyka/music: Niki Reiser
montaż/editing: Patricia Rommel
scenografia/art director: Susann Bieling
obsada/cast: Elea Geissler, Max Felder, Juliane Köchler, August Zirner, Meret Becker, Sylvie Testud, Gudrun Okras, Benno Fürmann
produkcja/produced by: Bavaria Filmverleich- und Produktions GmbH, Bavariafilmplatz 7, D-82031 Geiselgasteig, tel. 89 6499 2872, fax 89 6499 3143 i Lunaris Film, Kurfürstenplatz 4, D-80796 München, tel. 89 390 026, fax 89 395 569
sprzedaż światowa/world sales: Bavaria Film International, Bavariafilmplatz 8, D-82031 Geiselgasteig, tel. 89 6499 3728, fax 89 6499 3720, e-mail: Bavaria.International@bavaria-film.de
Niemcy 1998, 35 mm, 105 min.

Anton i Kropka są przyjaciółmi. Rozumieją się doskonale, choć dzieli ich pozycja społeczna i sytuacja materialna rodziców. Anton często pomaga chorej matce. Pracuje zamiast niej w lodziarni. Po męczącym dniu zdarza mu się zasnąć w czasie zajęć szkolnych. Rodzice Kropki nie mają dla córki czasu. Ojciec, uznany kardiolog, większość czasu spędza w klinice. Matka prowadzi działalność charytatywną na rzecz Afryki. Ponieważ nieustannie przebywa za granicą, dziewczynka tęskni za nią. List-wideo nadesłany z Afryki budzi w niej wspomnienia. Zatrzymuje kadr z uśmiechniętą twarzą matki i przytula policzek do chłodnego ekranu. Powitalne przyjęcie na cześć mamy jest okazją do przedstawienia Antona rodzinie. Dzieci spotyka rozczarowanie - egzotyczni goście i pokaz sztucznych ogni, to największe atrakcje wieczoru. Podczas uroczystości chłopak kradnie złotą zapalniczkę. Pieniądze uzyskane z jej sprzedaży umożliwią chorej matce wyjazd do uzdrowiska, ale drogocenny przedmiot wypada z kieszeni. Matka Antona wie, że syn chciał jej pomóc, ale matka Kropki nie potrafi usprawiedliwić czynu. Dziewczynka pragnie pomóc rodzinie Antona. Zabawny zbieg okoliczności przynosi niespodziewane rozwiązania.

Anton and Annaluise are friends. They understand each other very well despite the different social positions and material situation of their parents. Anton often helps his sick mother. He does her shifts at an ice cream shop. After a hard day’s work he sometimes dozes off at school. The parents of Annaluise have not time for their daughter. Her father, a famous cardiologist spends most of his time at the clinic. Her mother is involved in charity work for Africa. As she is abroad all the time the girl misses her. A video-letter sent from Africa brings back memories. She freezes the frame with her mother’s smiling face and puts her cheek against the cold screen. The welcome party for her mother is a chance to introduce Anton to her family. The children are disappointed - exotic guests and a fireworks display are the biggest attractions of the evening. During the party the boy steals a gold lighter. The money would allow his mother to go to a sanatorium but the precious objects falls from his pocket. Anton’s mother knows that her son wanted to help her by the mother of Annaluise cannot justify the deed. The girl wants to help Anton’s family. A funny coincident brings an unexpected solution.

Caroline Link
Urodziła się w 1964 roku w Bad Nauheim. Szkołę ukończyła w Monachium. Po rocznym pobycie w Stanach Zjednoczonych, kontynuowała naukę w Bavaria Film Studios. Pracowała jako asystent scenarzysty i reżysera przy realizacji wielu filmów pełnometrażowych i telewizyjnych, m.in. “Bunte Blumen” (1986), “Das Glück zum Anfassen” (1989), “Sommertage” (1990), “Kalle der Träumer” (1992). W latach 1986-90 studiowała na wydziale filmu dokumentalnego i dziennikarstwa telewizyjnego w Munich Academy of Television and Film.

Caroline Link
Born in 1964 in Bad Nauheim. She graduated in Munich. After a year’s stay in the USA she continued her studies at Bavaria Film Studios. She worked as scriptwriter’s and director’s assistant in the making of many feature films and television movies such as “Bunte Blumen” (1986), “Das Glück zum Anfassen” (1989), “Sommertage” (1990), “Kalle der Träumer” (1992). In the years 1986-90 she studied at the faculty of documentary films and television journalism at the Munich Academy of Television and Film.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót