XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Kruk
The Raven
Der Rabe

reżyseria/director: Hannes Rall
scenariusz/script: Hannes Rall
zdjęcia/photography: Hannes Rall
muzyka/music: Eckart Gadow
montaż/editing: Hannes Rall
opracowanie plastyczne/designet by: Hannes Rall
animacja/animation: Hannes Rall
produkcja/produced by, sprzedaż światowa/world sales: Meier & Rall Animation, Rothebühlstrasse 143 A, 70197 Stuttgart, Germany, tel. 711 659 577. fax 711 650 225, e-mail: hrall45377@aol.com
Niemcy 1999, 35 mm, 8 min.

Czarno-biała animacja z wykorzystaniem czerwonego koloru. Zrozpaczony mężczyzna przywołuje zmarłą Leonorę. Zjawia się kruk, który na wszystkie jego pytania odpowiada: nigdy więcej. Nagle ptak przestaje się odzywać. Człowiek chce go ogniem zmusić do mówienia. Z dzioba kruka płynie czerwona struga. Obraz ten zmienia się w twarz kobiety - z jej ust płynie krew.

Black and white animation using red. A distraught man calls the dead Leonore. A raven appears and to every question pout by the man he answers “Nevermore”. Suddenly the bird stops responding. The man tries to force the bird to talk with fire. A river of red flows from the raven’s beak. The picture changes into the face of a woman - blood flows from her mouth.

Hannes Rall
Urodził się w 1965 roku w Tübingen. W latach 1986-91 studiował animację w Akademii Sztuk Pięknych w Stuttgardzie. Studia z zakresu animacji i reklamy telewizyjnej kontynuował w Akademii Filmowej w Ludwigsburgu (1991-94). W 1989 zrealizował film animowany “Big Canoe”.

Hannes Rall
Born in 1965 in Tübingen. In the years 1986-91 he studied animation at the Academy of Fine Arts in Stuttgard. He continued his studies in animation and television advertising at the Film Academy in Ludwigsburg (1991-94). In 1989 he made the animated film “Big Canoe”.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót