XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Małpia baśń
A Monkey’s Tale

reżyseria/director: Jean-François Laguionie
scenariusz/script: Norman Hudis, Jean-François Laguionie
muzyka/music: Alexandre Desplat
scenografia/art director: Zoltán Szilágyi
opracowanie plastyczne/designet by:
animacja/animation: Henri Heidsieck, Ginger Gibbons
produkcja/produced by: Les Films du Triangle, 9 rue Quentin Bauchart, 75008 Paris, France, tel. 1 4720 3178, fax 1 4720 3094
Steve Walsh Production, 78 Fieldview, London SW18 3HF UK, tel. 181 870 8618, fax 181 488 0720
Cologne Cartoon, Schillerstrasse 6, 50968 Cologne, Germany, tel. 221 934 7450, fax 221 934 7451
sprzedaż światowa/world sales: Pearson Television International, 1 Stephen Street, London W1P 1PJ UK, tel. 171 691 6757, fax 171 691 6060
Wielka Brytania/Francja/Niemcy 1999, 35 mm, 75 min.

W odległych czasach trzęsienie ziemi podzieliło społeczność małp na dwa plemiona: Woonko zamieszkują korony drzew, zaś Laanko zbudowały swe państwo u ich podnóża. W świadomości mieszkańców górnej krainy istnieje wyraźny podział na lepszy i gorszy świat. Żyją w przeświadczeniu, że wszystko co dzieje się na dole, nosi znamiona zła. Gavin i Kom nie rozumieją, dlaczego muszą żyć w strachu przed obcym światem. Pewnego dnia Kom potyka się i spada w dół. Znajduje go król Laanko, jadący z orszakiem do zamku. Laanko wierzą, że małpy z góry są gorszym gatunkiem. Postanawiają zabić obcego, lecz król wspaniałomyślnie darowuje mu życie. Kom wraca do zdrowia pod czujnym okiem królewskiej służki. Poznaje cywilizowane życie swych pobratymców, ich radości, problemy i lęki. Złowieszczy kanclerz uznaje przybysza za niebezpieczną postać i pragnie go zgładzić. Razem z karłem spiskuje przeciwko władcy. Podczas wieczornej uczty dworzanie poznają Koma. Są oburzeni jego manierami, jednak Kom interesująco opowiada o zwyczajach panujących w jego odległej ojczyźnie. Król z zainteresowaniem słucha opowieści. Wie, że nowe doświadczenia pozwalają poznawać świat i rozumieć innych. Wzajemna sympatia i pragnienie przygody łączą ich silnymi więzami. Kom szybko adoptuje się do życia w królestwie Laanko, pokochał Ginę, zdobył zaufanie króla, lecz wciąż tęskni za rodziną. Tymczasem spiskowcy podpalają zamek. Kanclerz świętuje zwycięstwo, jednak Gina odkrywa podstęp. Dzięki ofiarności Koma poddani ratują życie księżniczki, która niespodziewanie przybywa na koronację. Jej przemówienie zwiastuje mądre rządy oparte na tolerancji i szacunku dla tradycji.

Long time ago an earthquake divided monkeys into two tribes: Woonko live in the tree tops while Laanko have built their state on the ground. In the minds of the inhabitants of the upper land there is a clear division between the superior and inferior world. They are convinced that everything that happens below is market by evil. Gavin and Kom do not understand why they have to live in fear of the other world. One day Kom trips and falls to the ground. He is found by the king of Laanko who is travelling with his entourage to his castle. The Laanko believe that the monkeys from above are inferior. They decide to kill the stranger but the king spares his life magnanimously. Kom regains his health under vigilant scrutiny of a royal maid. He gets to know the civilised ways of his kinsmen, their joys, problems and fears. The fearsome chancellor considers the newcomer to be dangerous and wants to kill him. Together with a dwarf he plots against the ruler. During a banquet the courtiers meet Kom. They are offended by his manners but Kom talks interestingly about the customs of his far-off fatherland. The king listens to the story with great interest. He knows that new experiences allow us to understand others and the world. Mutual sympathy and desire for adventures binds them with strong ties of friendship. Kom rapidly adapts to the life in the kingdom of Laanko. He falls in love with Gina, wins the trust of the king but still misses his family. Meanwhile the plotters set the castle on fire. The chancellor celebrates his victory but Gina discovers the plot. Thanks to the dedication of Kom the subjects save the life of the princess who has arrived unexpectedly for the coronation. Her speech heralds wise rule based on tolerance and respect for tradition.

Jean-François Laguionie
Reżyser i producent filmów animowanych. Cuda animacji odkrył dzięki Paulowi Grimault, reżyserowi “The King and the Bird”. Przez piętnaście lat realizował krótkie filmy animowane, by wraz z innymi artystami założyć w starej wytwórni jedwabiu, znane na całym świecie studio La Fabrique. Pierwszym wyprodukowanym przez nich filmem pełnometrażowym był “Gwen”.

Jean-François Laguionie
Director and producer of animated films. He discovered the wonders of animation thanks to Paul Grimault, the director of “The King and the Bird”. For fifteen years he made animated films and then, with other artists, he founded the world-famous La Fabrique in an old silk factory. The first feature made by them was “Gwen”.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót