XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Musza zupa
The Flysoup
Flugsoppan

reżyseria/director: Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
scenariusz/script: Lennart Gustafsson
zdjęcia/photography: Lennart Gustafsson
muzyka/music: Ylva-Li Gustafsson
montaż/editing: Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
opracowanie plastyczne/designet by: Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
animacja/animation: Ylva-Li Gustafsson, Lennart Gustafsson
produkcja/produced by: Kanalfilm Cartoon AB, Brobyvägen, S-15393 Hölö, tel. 8 5515 1015, fax 8 5515 1025
sprzedaż światowa/world sales: Swedish Film Institute, P.O. Box 27 126, S-10252 Stockholm, tel. 8 665 1100, fax 8 666 3698, e-mail: ulla.aspgren@sfi.se
Szwecja 1999, 35 mm, 26 min.

Taddy jest małą żabką. Pewnego dnia rodzice proszą, by pożyczył od sąsiadów mrówcze jaja, przyprawę do muszej zupy. Burza deszczowa odcina drogę powrotną. Taddy chroni się na otoczonym wodą kamieniu, gdzie spotyka kota. Wspólnymi siłami usiłują się uratować, płynąc poprzez wzburzone wody na znalezionej walizce. Przeżywają wiele przygód, a w trudnych chwilach ratują sobie życie. Taddy odnajduje rodziców, a kot zostaje przyjacielem żabiej rodziny.

Taddy is a little frog. One day the parents ask him to borrow ant eggs from the neighbours. These eggs are used as a condiment in making a fly soup. A storm cuts him off the house. Taddy climbs a stone surrounded by water and meets a cat there. They try to save their skins together and float on the stormy waters in an old suitcase. They have many adventures on the way and in difficult moments they save each other’s life. Taddy finds his parents and the cat becomes a friend of the frog family.

Lennart Gustafsson
Urodził się w 1947 roku w Sztokholmie. Reżyser, twórca filmów animowanych. Po ukończeniu technikum, w latach 1971-78 pracował w studiu animacji Per Olof Ultvedt. Następnie założył w Sztokholmie własną firmę produkcyjną Kanalfilm, w której realizował swoje kolejne filmy. Wspólnie z Ylva-Li zrealizowali m.in. “Råttis” (1986), “Bulten” (1990), “Binke kan inte flyga” (1993), “Jag och girafferna” (1995).

Ylva-Li Gustafsson
Urodziła się w 1960 roku w Sztokholmie. W 1983 podjęła pracę w Kanalfilm. Wcześniej zajmowała się muzyką pop. Od 1986 współpracuje z Lennartem Gustafssonem przy realizacji filmów animowanych.

Lennart Gustafsson
Born in 1947 in Stockholm. Director and author of animated films. After graduating from high school he worked at the animation studio of Per Olof Ultvedt (1971-78). Then he founded his own production company Kanalfilm in Stockholm and made other films. Together with Ylva-Li he made, among others, “Råttis” (1986), “Bulten” (1990), “Binke kan inte flyga” (1993), “Jag och girafferna” (1995).

Ylva-Li Gustafsson
Born in 1960 in Stockholm. In 1983 she began work at Kanalfilm. Earlier she was a pop musician. Since 1986 she has been collaborating with Lennart Gustafsson on making animated films.
 

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót