XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Na końcu świata
At the Ends of the Earth
Au bout du monde

reżyseria/director: Konstantin Bronzit
scenariusz/script: Konstantin Bronzit
zdjęcia/photography: Patrick Tallaron
montaż/editing: Hervé Guichard
animacja/animation: Konstantin Bronzit, Ekaterina Krouglova
produkcja/produced by, sprzedaż światowa/world sales: Folimage, 6 rue Jean Bertin, F-26000 Valence, tel. 4 7578 4868, fax 4 7543 0692
Francja 1999, 35 mm, 8 min.

Na wierzchołku góry stoi chałupa. Rankiem zaczyna się codzienne życie. Babcia doi krowę, pies miota się na łańcuchu, ptak zanieczyszcza mleko, dziadek kłóci się z żoną. Dom chwieje się to na jedno, to na drugie zbocze. Wracająca z pastwiska krowa spycha dom ze szczytu. Następnego ranka z chałupy, która tkwi między dwiema górami, wychodzą gospodarze. Wpada na nich krowa, która noc spędziła na szczycie, a teraz zsunęła się na dół.

An old house stands at the top of a mountain. Everyday life begins in the morning. The grandmother milks the cow, the dog strains on a chain, a bird soils the milk, the grandfather argues with his wife. The house shifts from one slope of the mountain to the other. Returning from the meadow the cow pushes the house from the peak. Next morning the owners of the house which is now wedged between two mountains get out and are hit by the cow which spent the night at the top of the mountain and now slid down.

Konstantin Bronzit
Urodził się w 1965 roku. Studiował animację w Instytucie Sztuk Pięknych w Petersburgu. Jako animator i reżyser współpracował ze słynnym twórcą Aleksandrem Tatarskim w moskiewskim studiu animacji “Pilot”. Zrealizował m.in. “The round-about” (1988), “Farewell” (1993), “Tuk-Tuk” (1993), “Switchcraft” (1994, Grand Prix w Annecy), “Pacifier” (1994), “Die Hard” (1997, Grand Prix w Annecy).

Konstantin Bronzit
Born in 1965. He studied animation at the Institute of Fine Arts in St. Petersburg. As an animator and director he collaborated with the famous Aleksander Tatarski at the Moscow animation studio “Pilot”. He is the author of such films as “The round-about” (1988), “Farewell” (1993), “Tuk-Tuk” (1993), “Switchcraft” (1994, Grand Prix in Annecy), “Pacifier” (1994), “Die Hard” (1997, Grand Prix in Annecy).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót