XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Najszybszy posłaniec królestwa
The Fastest Messenger of the Empire
Najrýchlejší posol ríše

reżyseria/director: Gabriela Klaučová
scenariusz/script: Roman Brat
zdjęcia/photography: Martin Gazík
muzyka/music: Martin Čorej
montaż/editing: Katarína Geyerová
opracowanie plastyczne/designet by: Dagmar Hložeková
animacja/animation: Gabriela Klaučová, Katarína Kubenková
produkcja/produced by: Slovak Television, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovak Republic, tel. 7 6542 1940, fax 7 6542 9440
sprzedaż światowa/world sales: STV - Telexim, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovak Republic, tel. 7 6542 5442, fax 7 6542 2252
Słowacja 1998, 35 mm, 8 min.

W dawnym królestwie Inków żył chłopiec o imieniu Manco. Obdarzony bystrym umysłem, szlachetnym sercem i wysportowanym ciałem, zdobył zaufanie swego władcy. Jako posłaniec wyrusza w daleką podróż z raportem wojennym. W wykonaniu misji pomaga mu wróżka. Na koniec, nagrodzony przez władcę za swe dobre serce i szybkie nogi, zostaje mianowany pierwszym posłańcem królestwa.

In the ancient kingdom of the Incas there lived a boy called Manco. Blessed with a quick wit, noble heart and able body he won the trust of his ruler. As a messenger he sets off for a long run with a war report. He is helped by a sorceress. In the end the ruler rewards him for his noble heart and fast legs and appoints him the first messenger of the kingdom.

Gabriela Klaučová
Urodziła się w 1953 roku w Bratysławie. Po ukończeniu szkoły średniej, przez dwa lata studiowała pod opieką swego ojca - animatora. Od 1975 pracowała w Studiu Filmów Animowanych jako asystent animatora, operatora, animator itd. Od 1991 jest niezależnym reżyserem, twórcą filmów animowanych.

Gabriela Klaučová
Born in 1953 in Bratislava. After graduating from high school she studied for two years under her father, an animator. In 1975 she began working at the Animated Films Studio as animator’s assistant, operator’s assistant, operator and animator. Since 1991 she is a freelance director, creator of animated films.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót