XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Niedźwiedź
The Bear

reżyseria/director: Hilary Audus
scenariusz/script: Hilary Audus, Joanna Harrison wg książki Raymonda Briggsa The Bear
zdjęcia/photography: Peter Jones, Wayne Alexander Matthew Ferris, Jarvis Bailey, David Dixon
muzyka/music: Howard Blake
montaż/editing: Taylor Grant
scenografia/art director: Joanna Harrison
produkcja/produced by: TVC London, 39 Grafton Way, GB-London W1P 5LA, tel. 20 7388 2222, fax 20 7383 4192
sprzedaż światowa/world sales: Miramax, 24-30 Gt. Titchfield St, GB-London W1P, tel. 171 535 8300, fax 171 535 8301
Wielka Brytania 1998, 35mm, 26 min.

W ogrodzie zoologicznym smutne życie wiedzie polarny niedźwiedź. Pewnego dnia do jego wybiegu wpada pluszowy miś, który wypadł z rąk małej dziewczynki. W nocy zwierzę odnosi zabawkę właścicielce i zamieszkuje z nią. Dziewczynka sprząta po nim, myje go, karmi i ukrywa przed rodzicami. Kolejnej nocy, gdy sypie śnieg, przyjaciele odbywają wędrówkę przez świat. Pomaga im gwiezdna Wielka Niedźwiedzica. Polarny miś ratuje przyjaciółkę przed lodołamaczem i odchodzi w kierunku mroźnej północy. Dziewczynka wraca do domu na grzbiecie Wielkiej Niedźwiedzicy.

A polar bear leads a sad life in a zoo. One day a teddy bear falls into his enclosure, dropped by a little girl. During the night the animal takes the toy back to the girl and moves in with her. The girl cleans after him, washes him, feeds him and hides the bear from her parents. Another night when it is snowing heavily the friends set off for a journey. They are helped by the Great Bear constellation. The polar bear saved the girl from an icebreaker and departs for the far north. The girl returns home on the back of the Great Bear.

Hilary Audus
Urodziła się w 1950 roku w Stanmore (Middlesex). Studiowała w Central School of Art w Londynie, którą ukończyła jako animator filmowy w roku 1973. Do 1982 pracowała jako asystent animatora, a następnie główny animator dla firmy produkcyjnej TVC, realizując liczne reklamy telewizyjne i filmy krótkometrażowe, zarówno w Anglii, jak i poza jej granicami. Obecnie pracuje jako niezależny animator przy realizacji filmów produkowanych przez różne studia. Realizowała animację m.in. do “The Snowman” (nominowany do Oscara), “When the Wind Blows” (1986), “Father Christmas” (1991), “The Tale of Tom Kitten and Jemima Puddleduck” (1992), “Pico and Columbus” (1993), “The Wind in the Willows” (1995).

Hilary Audus
Born in 1950 in Stanmore (Middlesex). Studied at the Central School of Art in London and graduated as a film animator in 1973. Until 1982 she worked as an animator’s assistant and then the chief animator for TVC. She made numerous commercials and shorts, both in England and abroad. Currently she works as a freelance animator for various studios. She is the author of the animation in such films as “The Snowman” (Oscar-nominated), “When the Wind Blows” (1986), “Father Christmas” (1991), “The Tale of Tom Kitten and Jemima Puddleduck” (1992), “Pico and Columbus” (1993), “The Wind in the Willows” (1995).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót