XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs krajowy
National competition
y

     

 Niesprawiedliwe oskarżenie
(z serii: Trzy szalone zera)
Unfair accusation
(from the Three Crazy Zeros series)

reżyseria/director: Wiktor Skrzynecki
scenariusz/script: Klaus Peter Wolf, Marek Kreutz
zdjęcia/photography: Grzegorz Kędzierski
muzyka/music: Stanisław Syrewicz
montaż/editing: Jarosław Kamiński
scenografia/art director: Anna Bohdziewicz
obsada/cast: Joanna Jabłczyńska, Sebastian Świąder, Grzegorz Ruda, Anna Polony, Zdzisław Wardejn
produkcja/produced by: Telewizja Polska SA, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa
Euromedia Ltd, ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, tel./fax 22 840 35 10, e-mail: eumedia@atomnet.com.pl
dystrybucja/distribution: Telewizja Polska SA
sprzedaż światowa/world sales: TVP SA, Telewizyjna Agencja Gospodarcza, tel. 22 547 61 39, fax 22 547 75 83
Polska 1999, Betacam, 26 min.

Trzy Szalone Zera to przydomek trójki przyjaciół, których imiona zaczynają się na tę samą literę. Ola, Olaf i Oskar, oddani swym pasjom, popadają w drobne konflikty z rodzicami, którym zabrali garaże na pracownie oraz z profesorem fizyki, kpiącym z ich wynalazków. Zdumienie pedagoga budzi Magiczna Skrzynia Przemiany Materii, zmieniająca wrzucony do jej wnętrza przedmiot zgodnie z wypowiedzianymi życzeniami. Olafa odwiedza zaprzyjaźniony z młodzieżą dziennikarz Janus, który chce kupić do swego akwarium nowe ryby.
Podczas szkolnego meczu koszykówki Miki i Konrad, wrogowie Trzech Szalonych Zer, z ukrycia spryskują graczy farbą. Pozostawione przez nich dowody wskazują na Olę, Olafa i Oskara. Choć są niewinni, muszą usunąć szkody. Szybko odnajdują sprawców zajścia, pozostaje tylko zdobyć dowody.

The Three Crazy Zeros is the nickname of three friends whose names begin with the same letter. Ola, Olaf and Oskar, while pursuing their hobbies with passion get into minor conflicts with their parents whose garages they had confiscated and turned into laboratories and with the physics teacher who mocks their inventions. The teacher is astounded by the Magical Box of matter Transformation changing objects placed inside according to the wishes. Olaf is visited by Janus, a journalist who wants to buy new fish for his aquarium.
During a school game of basketball Miki and Konrad, sworn enemies of the Three Crazy Zeros surreptitiously sprinkle players with paint. The evidence points to Ola, Olaf and Oskar. Although they are innocent they must repair the damage. They find the real culprits fast but must now find the evidence.

Wiktor Skrzynecki
Urodził się w 1945 roku. Reżyser, scenarzysta, operator. W 1971 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. Zrealizował m.in. “Mysz” (1979), “Wszystko powiem Lilce” (1984), “Bidul” (1985), “Bez grzechu” (1988), “Krysia” (1990), “Królewska klątwa” (1992), “Wszyscy za jednego” (współreż., 1998).

Wiktor Skrzynecki
Born in 1945. Director, scriptwriter, cameraman. In 1971 he graduated from the Łódź Film School. He made such films as “Mysz” (1979), “Wszystko powiem Lilce” (1984), “Bidul” (1985), “Bez grzechu” (1988), “Krysia” (1990), “Królewska klątwa” (1992), “Wszyscy za jednego” (co-director, 1998).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót