XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

O największej kłótni
(z cyklu: 14 bajek z królestwa Lailonii Leszka Kołakowskiego)
Of the Quarrel of All Quarrels
(from the: Tales from Lailonia Kingdom by Leszek Kołakowski)

reżyseria/director: Zbigniew Kotecki
scenariusz/script: Jan Zamojski
zdjęcia/photography: Zbigniew Kotecki
muzyka/music: Marcin Pospieszalski
montaż/editing: Teresa Miziołek
opracowanie plastyczne/designet by: Maria Balcerek
animacja/animation: Krzysztof Brzozowski, Adam Wyrwas
produkcja/produced by: Telewizja Polska SA, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. 22 547 89 03

Telewizyjne Studio Filmów Animowanych, al. Niepodległości 30, 61-714 Poznań, tel. 61 852 01 10, fax 61 852 16 62
dystrybucja/distribution, sprzedaż światowa/world sales: Telewizja Polska SA, Poltel Enterprises, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. 22 547 81 91, fax 22 547 43 23
Polska 1999, 35 mm, 18 min.
Bohaterami filmu są trzej bracia: Eino, Aho oraz Laje. Bracia żyją z uprawy rodzinnej ziemi. Eino pracuje od świtu do nocy. Aho lubi spędzać czas na zabawie w pobliskiej karczmie, zaś Laje raz pomaga Eino, a raz towarzyszy Aho. Pewnego razu, Aho zostaje oszukany podczas gry w kości i traci rodzinną ziemię. Bracia wyruszają w poszukiwaniu pracy. Dochodzą do rozwidlenia dróg. Eino chce iść drogą w lewo, Aho w prawo, a Laje raz zgadza się z jednym, raz z drugim bratem. Bracia, nie mogąc przekonać się wzajemnie do swoich racji, zaczynają wielką kłótnię. W końcu strach przed niebezpieczeństwami samotnej wędrówki decyduje o trzymaniu się razem i bracia postanawiają, że pójdą drogą wybraną przez Eino. Długo wędrują po lasach, wspólnie walczą z dzikimi zwierzętami i zdobywają pożywienie. W końcu docierają do bram wymarzonego przez Eino miasta. Okazuje się jednak, że wspaniała fasada okazałych budowli kryje rozpacz i nędzę wielu mieszkańców miasta, że jedyną pracą, o którą przychodzi im żebrać, jest zatrudnienie za miskę zupy przy budowie nowego pałacu. Zniechęcony Aho marzy o krainie szczęścia, która jego zdaniem jest na końcu proponowanej przez niego drogi. Aho wraca na rozstaje dróg. Bracia długo nie mają o nim żadnych wieści, aż kiedyś dochodzą do nich słuchy o jego śmierci. Eino przekonuje Laje, aby pozostał z nim w mieście. Jednak po jakimś czasie także Laje postanawia wyruszyć w drogę, aby poszukać lepszego miasta.

The heroes of the film are three brothers: Eino, Aho and Laje. They earn their daily crust working their family land. Eino works from dawn till dusk. Aho likes to have a good time in the local inn and Laje sometimes helps Eino and sometimes accompanies Laje. One day Aho was cheated at dice and lost the farm. The brothers set off in search of work. They arrive at a road trifurcating. Eino wants to go left, Aho right and Laje keeps switching sides. Unable to convince each other the brothers start a mighty quarrel. In the end, afraid to walk alone they decide to keep together and go down the road chosen by Eino. Together they travel through forests, fight wild animals and forage for food. In the end they arrive at the gates of the city from Eino’s dreams. However, it turns out that that the only work they can beg to get is at a building site of a new palace and they have to work for food. They toil from dawn till dusk. Disenchanted, Aho dreams of the land of happiness, which in his opinion lies at the end of the road he thought they should have taken. Aho gets to the road’s trifurcating. The remaining brothers do not hear anything about his fate for a long time and in the end they get the news of his death. Eino tries to convince Laje to stay with him in the city. But after a while Laje too decided to set off in search of a better city.

Zbigniew Kotecki
Urodził się w 1952 roku w Łodzi. W 1974 ukończył Liceum Sztuk Plastycznych, a w 1979 Wydział Operatorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. W Studiu Filmowym “Semafor” pracuje od 1980 roku. Reżyser filmów animowanych, operator obrazu w filmach animowanych, dokumentalnych, fabularnych i telewizyjnych. Realizuje filmy w technikach animacji kombinowanej i lalkowej. Za zdjęcia do filmów otrzymał nagrody i wyróżnienia na festiwalach w Huesce, Oberhausen i Krakowie. Jako reżyser zrealizował “Collage pędzlem malowany” (1989), “Divertimento presto” (1991), “Groźny olbrzym” (1995).

Zbigniew Kotecki
Born in 1952 in Łódź. In 1974 he graduated from the Fine Arts High School and in 1979 from the Faculty of Film Photography of the Film School in Łódź. He has been working at “Semafor” Studio since 1980. Director of animated films, documentaries, picture operator in animated films , documentaries, feature and TV movies. He makes his films using combined animation and puppet animation techniques. For his work he was awarded prizes and distinctions at festivals in Huesca, Oberhausen and Kraków. As a director he made “Collage pędzlem malowany” (1989), “Divertimento presto” (1991), “Groźny olbrzym” (1995).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót