XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs krajowy
National competition
y

     

Perły szczęścia nie dają
Pearls do not bring happiness

reżyseria/director: Teresa Kotlarczyk
scenariusz/script: Elżbieta Jodko-Kula, Edyta Czepiel-Zadura
zdjęcia/photography: Piotr Wojtowicz
muzyka/music: Marta Broczkowska
montaż/editing: Grażyna Gradoń
scenografia/art director: Janusz Ostapiński
obsada/cast: Marek Bargiełowski, Magdalena Kuta, Anna Milewska, Łukasz Mechanicki, Sergiusz Żymełka, Aleksandra Dymitriuk
produkcja/produced by: AT Film
dystrybucja/distribution, sprzedaż światowa/world sales: Telewizja Polska SA, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, tel. 22 547 81 44
Polska 1999, Betacam, 41 min.

Grupa kilkunastoletnich przyjaciół spędza czas na marzeniach o zwiedzaniu nieznanych krain. Jedyną przeszkodą w ich realizacji jest brak drogiego dalekomorskiego jachtu. Z dziecięcych marzeń rodzi się pomysł na dorosły świat. By zdobyć pieniądze trzeba założyć własne przedsiębiorstwo. Dowodzenie obejmuje Robert: ma niezłe pomysły i aparycję, niezbędne cechy dobrego szefa, który buduje wizerunek swojej firmy. Dzieciaki z zapałem biorą się do pracy. Interes przynosi oczekiwane efekty. Ich poczynaniom przygląda się starszy mężczyzna, z niepokojem patrzący na opustoszałe podwórko i trzepak. Z czasem okazuje się, że Agencji Pomocy w Każdej Sprawie nie omijają poważne problemy.

A group of teenage friends dream of visiting far-away lands. The only obstacle is that lack of an ocean-going yacht. From childhood dreams an idea is born. In order to get the necessary funds they must establish a firm. Robert becomes the leader: he has good ideas and looks i.e. the necessary traits of a good boss who builds the image of his firm. The kids start work with enthusiasm. The business brings in the expected profits. Their efforts are watched by a elderly man who is worried that the yard between the houses has suddenly become deserted. In time it turns out that serious problems affect the Aid in Every Matter Agency.

Teresa Kotlarczyk
Reżyser teatralny i filmowy. Ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz reżyserię na Wydziale Filmowo-Telewizyjnym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zrealizowała m.in. “Zabawa” (1985), “Lubię tygrysy” (1986), “Piłowanie”, “Kalejdoskop” (1988), “Zakład” (1990), “Odwiedź mnie we śnie” (1995), “Prymas” (2000).

Teresa Kotlarczyk
A film and theatre director. She graduated in psychology from Jagiellonian University in Kraków and in directing from the Faculty of Directing at Śląsk University in Katowice. She is the author of such films as: “Zabawa” (1985), “Lubię tygrysy” (1986), “Piłowanie”, “Kalejdoskop” (1988), “Zakład” (1990), “Odwiedź mnie we śnie” (1995), “Prymas” (2000).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót