XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Pierwszy pocałunek
First Kiss

reżyseria/director: Cornelia Grünberg
scenariusz/script: Cornelia Grünberg, Andreas Grünberg
zdjęcia/photography: Heiko Merten
muzyka/music: Holger Marseille
montaż/editing: Jurena Frechen
scenografia/art director: Daniel Beck
obsada/cast: Mary-Terese Koch, Alexander Grünberg, Leona Isabelle Drechsler
produkcja/produced by, sprzedaż światowa/world sales: Friends Production, Kazmairstrasse 41, D-80339 München, tel. 89 5407 0984, fax 89 5407 0983
Niemcy 1998, 35 mm, 10 min.

Na zajęciach plastycznych Ole i Maria spoglądają na siebie z sympatią. Po lekcji dziewczynka siłą zatrzymuje Ole w klasie. Nauczycielka zamyka salę na klucz. Dzieci kłócą się ze sobą i szamocą. Maria chciałaby się pocałować z chłopcem, bo “wszystkie dziewczyny już to robiły, a ja jeszcze nie”. Ole odmawia, więc zaczynają bawić się piłką, a gdy nauczycielka wraca po okulary, chowają się przed nią. W końcu dochodzi do pocałunku. Ole jest głodny i dziewczynka daje mu swoje śniadanie.

During an arts lesson Ole and Maria look at each other with sympathy. After the lesson the girl forcibly keeps Ole in the classroom. The teacher locks the classroom. The children argue and struggle with each other. Maria would like to kiss the boy because “all the girls had done it already, except me”. Ole refuses, so they begin to play with a ball and when the teacher returns to collect her glasses they hide. In the end they kiss. Ole is hungry and the girl gives him her lunch.

Cornelia Grünberg
Urodziła się w 1959 roku w Berlinie. Po skończeniu szkoły pracowała jako specjalista ds. handlu zagranicznego. W tym samym czasie kontynuowała studia wieczorowe z zakresu malarstwa i grafiki. W latach 1980-84 pracowała jako pielęgniarka, drukarz i fotograf teatralny. W latach 1987-94 studiowała w Niemieckiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej w Berlinie i pracowała przy realizacji programów telewizyjnych dla dzieci. Zrealizowała m.in. “Paul IV” (1994), “Hold me, love me…” (1995), “Zeit des Schweigens” (1996), “Zwei in einem Boot” (1998).

Cornelia Grünberg
Born in 1959 in Berlin. After finishing school she worked as a foreign trade specialist. At that time she continued her studies of painting and graphic art as an extramural student. Between 1980 and 1984 she worked as a nurse, printer and theatrical photographer. In the years 1987-94 she studied at the German Academy of Film and Television Art in Berlin and worked on television programmes for children. Her work included “Paul IV” (1994), “Hold me, love me…” (1995), “Zeit des Schweigens” (1996), “Zwei in einem Boot” (1998).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót