XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Pieśń dla sowy
Music for an Owl

reżyseria/director: Ties Poeth
scenariusz/script: Ties Poeth
zdjęcia/photography: Rino Gouw
muzyka/music: Erik Visser
montaż/editing: Maarten Schellekens
opracowanie plastyczne/designet by: Ties Poeth
animacja/animation: Florus Groenewegen, Raph Brand
produkcja/produced by: Cinema Avant, P.O. Box 1024, 4801 BA Breda, The Netherlands, tel./fax 76 5614285
sprzedaż światowa/world sales: RNTV-NIS, P.O. Box 222, 1200 JG Hilversum, The Netherlands, tel. 35 6724268, fax 35 6724489
Holandia 1999, 35 mm, 11 min.

W zrujnowanej gotyckiej katedrze mieszka sowa. Ludzie odbudowują świątynię. Zmieniają się pory roku, wykluwają się dwie sówki. W czasie hucznego otwarcia kościoła pod sklepienie unosi się balonik. Na belce siedzi sowa z małymi.

An owl lives in a ruined gothic cathedral. People are rebuilding the temple. The seasons change and two little owls hatch. During the sumptuous opening ceremony a balloon drifts towards the ceiling. The owl and her chicks sit on a beam.

Ties Poeth
Urodził się w 1957 roku. W latach 1977-82 studiował w Academy of Art St. Joost w Bredzie, 1982-85 w Royal Academy of Fine Arts w Amsterdamie i 1985-86 w Academy of Visual Art w Rotterdamie. Zrealizował: “Tranquillizer” (1982), “Schilderstukken” (1983), “Jini”, “Caravane Barbare” (1984), “Amsterdamned”, “Jaco” (1985), “Leader Het Lab” (1986), “Stella”, “Caravan” (1987), “Mission Ville” (1989), “The Journey of a Dragon” (1992), “The Carnival Shout” (1994), “Loc Light Louis” (1998).

Ties Poeth
Born in 1957. In the years 1977-82 he studied at the Academy of Art St. Joost in Breda, between 1982 and 1985 at the Royal Academy of Fine Arts in Amsterdam and between 1985 and 1986 at the Academy of Visual Art in Rotterdam. He made: “Tranquillizer” (1982), “Schilderstukken” (1983), “Jini”, “Caravane Barbare” (1984), “Amsterdamned”, “Jaco” (1985), “Leader Het Lab” (1986), “Stella”, “Caravan” (1987), “Mission Ville” (1989), “The Journey of a Dragon” (1992), “The Carnival Shout” (1994), “Loc Light Louis” (1998).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót