XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

W drodze do domu
Going Back Home
Tilbage Til Byen

reżyseria/director: Michael W. Horsten
scenariusz/script: Naja Marie Aidt, Michael W. Horsten
zdjźcia/photography: Steffen Led Sørensen
muzyka/music: Mattias Jacobssen
montaæ/editing: Nanna Frank Møller
scenografia/art director: Søren Krag Sørensen
obsada/cast: Emilie Stenov, Vera Nygård
produkcja/produced by: ASA Film Production A/S, Avedøre Tvaervej 10, DK-2650 Hvedovre, tel. 36 868747, fax 36 498747
sprzedaż światowa/world sales: TV 2/Danmark, Sortedam Dossering 55A, DK-2100 Copenhagen Ø, tel. 35 372200, fax 35 372227, e-mail: sales@tv2.dk
Dania 1999, 35 mm, 17 min.

Alicja mieszka w Kopenhadze. Jej rodzice kupują dom na wsi i cała rodzina przeprowadza się. Dziewczynka nie podziela ich entuzjazmu, gdyż musi rozstać się z przyjaciółkami. Nie uczestniczy w urządzaniu nowego domu. Z wyższością traktuje sympatyczną rówieśniczkę z sąsiedztwa, która pragnie zaprzyjaźnić się z nią. Wspólna wędrówka Alicji i Inger-Marie po bezdrożach, zbliża dziewczynki do siebie i zmienia nastawienie Alicji do nowej sytuacji życiowej.

Alice lives in Copenhagen. Her parents buy a house in the countryside and the entire family moves there. The girl does not share their enthusiasm as she must part with her friends. She does not participate in the arranging of the new home. She looks down on a nice girl from the neighbourhood who wants to befriend her. A joint trip of Alice and Inger-Marie over the wastelands brings the girls closer together and alters the attitude of Alice to her new life situation.

Michael W. Horsten
Urodził się w 1963 roku. W 1996 ukończył scenariopisarstwo w Duńskiej Szkole Filmowej. Jest autorem wielu scenariuszy, m.in. do filmu “Teis i Nico” (reż. H.R. Genz, 1998), nagrodzonego w Berlinie i Chicago. “Powrót do domu” jest jego debiutem reżyserskim.

Michael W. Horsten
Born in 1963. In 1996 he graduated in scriptwriting at the Danish Film School. He wrote many scripts including “Teis and Nico” (directed by H.R. Genz, 1998), and awarded prizes in Berlin and Chicago. “Going Back Home” is his directing debut.

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót