XVIII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW DLA DZIECI "ALE KINO!"
XVIII INTERNATIONAL FESTIVAL OF FILMS FOR CHILDREN "ALE KINO!"

15-20 maja 2000, Poznań
Strona tytułowa
Home page
Ogólne informacje o festiwalu
Information about the Festival
Słowo wstępne
The Introduction
Jury Werdykt
Jury Result
Regulamin
Regulations
Prezentowane filmy
Films presented

Konkurs krajowy
National competition

Konkurs międzynarodowy
International competition


Konkurs międzynarodowy
International competition

     

Zaczarowany dzwon
The Enchanted Bell
O kouzelném zvonu

reżyseria/director: Aurel Klimt
scenariusz/script: Aurel Klimt
zdjęcia/photography: Zdeněk Pospíšil
muzyka/music: Miroslav Wanek
scenografia/art director: Martin Velíšek
produkcja/produced by: Česká televize, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, Czech Republic, tel. 2 6113 7018, fax 2 6113 7154
sprzedaż światowa/world sales: Česká televize, Telexport, Kavčí hory, 140 70 Praha 4, Czech Republic, tel. 2 6121 2945, fax 2 6121 1354
Czechy 1998, 35mm, 15 min.

Mieszkańcy małego miasteczka są dumni z magicznego dzwonu, który ongiś otrzymali od króla Tybetu. Pewnego dnia do miasteczka przybywa cyrk. Zły i chciwy dyrektor próbuje ukraść dzwon. Obywatele uniemożliwiają mu haniebny czyn. Uciekając zapomina zabrać słonia, którym zaopiekowała się mała Zuzanka. Wkrótce jednak dzwon zostaje skradziony przez żołnierzy obcej armii. Dziewczynka wraz ze słoniem wyrusza na poszukiwanie. Tymczasem został on przetopiony na armatę, której wystrzał przemienia bitwę w zabawny koncert wojskowych chórów. Zuzanka i słoń powracają szczęśliwie do miasteczka. Dzwon znów będzie budził mieszkańców.

The inhabitants of a small town are proud of a magical bell which they received years ago from the king of Tibet. One day a circus arrives in the town. The evil and greedy director of the circus tries to steal the bell but is thwarted by the local citizens. When he flees he forgets to take an elephant. Little Zuzana takes care of the animal. However, the bell is soon stolen by soldiers of an invading army. The girl and the elephant set off in search of the bell. In the meantime the bell is smelted and turned into a cannon. A shot of this cannon turns a battle into a concert of army choirs. Zuzana and the elephant return happily to the town. The bell will again wake up its inhabitants.

Aurel Klimt
Urodził się w 1972 roku w Žilinie (Słowacja). Od 1976 mieszka w Pradze. Studiował animację w praskiej Szkole Filmowej (FAMU). Zrealizował m.in. “Dávno” (1992), “Uvnitř” (1994), “Maškin zabil Koškina” (1996), “Eastern - Krvavý Hugo” (1997), “Pád” (1999).

Aurel Klimt
Born in 1972 in Žilin (Slovakia). Since 1976 has lived in Prague. He studied animation at the Prague Film School (FAMU). He made, among others, “Dávno” (1992), “Uvnitř” (1994), “Maškin zabil Koškina” (1996), “Eastern - Krvavý Hugo” (1997), “Pád” (1999).

 
Boomerang
Cinema Peleton TAXI EXPRESS 96-24
Poczta Polska
 
Patronat Medialny
Radio Merkury PTV Poznań
Gazeta Wyborcza Sylaba Internet
 

Powrót